Top 10 informatie technologie computer boeken

1. Inleiding UML

Iedereen die zich bezighoudt met het analyseren en ontwerpen van software krijgt vroeg of laat te maken met UML, de internationaal gestandaardiseerde Unified Modeling Language. Zowel gebruikers die vertellen wat ze met de software willen gaan doen, als softwareontwerpers, architecten, testers, analisten en programmeurs die de software uiteindelijk gaan bouwen: al deze mensen hebben een gemeenschappelijke taal nodig waarin ze met elkaar communiceren. Auteur Hendrik Jan van Randen kan putten uit t... Prijs: € 22,95
Inleiding UML

2. Basisboek informatie en control

In de, volledig herziene, tweede editie van Basisboek Informatie & Control wordt allereerst ingegaan op de problemen waar organisaties tegen aanlopen m.b.t. Informatie & Control en de oplossingen die kunnen worden aangedragen. Vervolgens worden de grondslagen besproken van Interne Beheersing en Administratieve Organisatie, Informatiemanagement en Management Control. Tot slot alles samen met als centraal thema: het oplossen van afstemmingsproblemen vanuit een integrale aanpak. Prijs: € 51,95
Basisboek informatie en control

3. TMap Next

TMap is een testmethode die is samen te vatten in vier essenties: * De opdrachtgever stuurt het testen aan op rationele en economische gronden: Business Driven Test Management (BDTM). * Het volledig beschreven testproces van testuitvoering tot en met testmanagement is ruim voorzien van tips en voorbeelden. * TMap bevat een complete `gereedschapskist, dat wil zeggen techniekbeschrijvingen en organisatorische en infrastructurele ondersteuning. * De methode is adaptief en daarmee geschikt voor test... Prijs: € 28,00
TMap Next

4. Werkboek UML en softwareontwikkeling in Java

Softwareontwikkeling met UML en JavaGertjan LaanSoftwareontwikkeling met UML en Java gaat over het ontwikkelen van software waarbij UML als hulpmiddel gebruikt wordt. De nauwe relatie tussen programmeren in Java en modelleren met UML is voor veel studenten vaak niet duidelijk. Aan de hand van praktische voorbeelden beschrijft de auteur daarom steeds eerst het probleem, waarna hij laat zien hoe het met behulp van UML opgelost kan worden. Vervolgens besteedt hij veel aandacht aan de omzetting van ... Prijs: € 46,50
Werkboek UML en softwareontwikkeling in Java

5. Business intelligence

In een complexe en dynamische wereld hebben organisaties informatie over zichzelf en hun omgeving nodig om succesvol te zijn. Het verkrijgen van betrouwbare en relevante informatie gaat echter niet vanzelf. Daarvoor is het inrichten en uitvoeren van business intelligence nodig: het proces om gegevensbergen te ontginnen en om de resulterende informatie op de juiste tijd en plaats toe te passen. In de praktijk kent business intelligence veel toepassings gebieden. Voorbeelden zijn het verbeteren va... Prijs: € 29,95
Business intelligence

6. Inrichten en optimaliseren van organisaties

Organisaties leveren diensten of producten en proberen daarmee te voldoen aan de wensen en eisen van hun afnemers. Zolang organisaties daarin slagen, is er een markt en hebben ze bestaansrecht. Maar organisaties opereren in een omgeving die continu verandert. Wensen en voorkeuren van klanten veranderen, er ontstaan voortdurend nieuwe technologische mogelijkheden en er zijn altijd wel concurrenten die efficiënter -- en dus goedkoper -- kunnen produceren. Organisaties moeten zich continu optimalis... Prijs: € 14,50
Inrichten en optimaliseren van organisaties

7. Basisboek rekenen

Basisboek rekenen is geschreven voor iedereen die er belang bij heeft om goed te kunnen rekenen. Het boek is vooral bedoeld voor het hoger beroepsonderwijs, en is daarnaast ook geschikt voor het vmbo en mbo. Je leert optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen (inclusief de staartdeling), rekenen met kommagetallen en rekenen met breuken. Je leert ook rekenen met geldbedragen, procenten, maten en gewichten.Basisboek rekenen is een oefenboek. Elk hoofdstuk bestaat voor de helft uit opgaven. De bi... Prijs: € 20,00
Basisboek rekenen

8. Best practice - Agile

Een snelle, overzichtelijke introductie tot Agile. Dit boek gaat over het toepassen van Agile van teamniveau tot op het niveau van de hele organisatie. Het is de gids bij de overgang naar structureel Agile werken en een handzaam naslagwerk voor hen die al Agile doen en denken en daarin de volgende stap willen zetten. Het boek is een goede basis voor certificering op het niveau van Agile Foundation, Practitioner en Master van het Agile Consortium en is tevens geschikt als voorbereiding op AgilePM. Met een voorwoord van Arie van Bennekum, co-auteur van het Agile Manifesto. Prijs: € 16,91
Best practice - Agile

9. TMap next

TMap is een testmethode die is samen te vatten in vier essenties: * De opdrachtgever stuurt het testen aan op rationele en economische gronden: Business Driven Test Management (BDTM). * Het volledig beschreven testproces van testuitvoering tot en met testmanagement is ruim voorzien van tips en voorbeelden. * TMap bevat een complete `gereedschapskist, dat wil zeggen techniekbeschrijvingen en organisatorische en infrastructurele ondersteuning. * De methode is adaptief en daarmee geschikt voor test... Prijs: € 17,49
TMap next

10. Business Continuity Management

Luidt een bedrijfscrisis het einde in van een onderneming, of is er een manier om sterker uit de strijd te komen? Business Continuity Management laat zien hoe bedrijven een crisis kunnen overleven. Het boek geeft inzicht in wat ervoor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. De rode draad daarbij is dat u niet meer moet plannen dan strikt noodzakelijk. Er zijn verschillende internationale standaarden op het gebied van Business Continuity Management (BCM), die theoretisch juist zijn, maar die leid... Prijs: € 39,95
Business Continuity Management

Reacties

Er zijn nog geen reacties. Laat als eerste jouw reactie achter!

Schrijf jouw reactie

Gerelateerde top 10's

Top 10 Turkse boeken

Top 10 Turkse boeken

Top 10 beste kookboeken voor gezond eten

Top 10 beste kookboeken voor gezond eten

Top 10 webdesign en beeldbewerking boeken

Top 10 webdesign en beeldbewerking boeken

Top 10 Nederlandse boeken

Top 10 Nederlandse boeken